Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. е одобрена от Европейската комисия (ЕК). 
 
 
Това става ясно от официално писмо ЕК, което посочва, че одобрява без бележки нотифицираната от Министерството на земеделието храните и горите в края на месец февруари тази година Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. 
 
Общата цел на Националната програма е укрепване на сектора чрез създаване на условия за устойчиво развитие на пазара, повишаване конкурентоспособността на производителите на винено грозде и на качествено българско вино, осигуряване на достъп до международните пазари и възможност за високи икономически показатели на стопанствата. Тя ще се реализира чрез постигане на предвидените резултати - подновяването на лозарския потенциал на страната, модернизирането на техниките за отглеждане на лозови насаждения, осигуряване на защита от рискове за производителите на винени сортове лозя, както и изграждане на съоръжения в предприятията за бутилиране на висококачествено българско вино. 
 
Затова, в Националната програма, са включени мерките „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на реколтата“. Всяка от предвидените мерки включва дейности, които допринасят за оптимално постигане на планираните резултати от подпомагането в сектора. За да се гарантира, че мерките се изпълняват ефикасно и ефективно, за всяка мярка са установени критерии за допустимост, както и критерии за приоритет, за да се даде предимство на конкретни категории бенефициенти или на операции, насочени към постигането на основните цели на мярката. Програмата с годишен бюджет от 52 341 922,46 лв.