С новата Общата селскостопанска политика (ОСП) Европейска комисията предлага  усъвършенстван модел за провеждане на по-модерна и ефективна политика. Силни акценти в нея са гарантирането на безопасни и висококачествени храните в съчетание със силна подкрепа за фермерите.
 
 
Това се казва в обяснителна записка на Комисията за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). Новият документ беше внесен на 25 юни в Европейския съвет.
 
В записката Комисията припомня основните характеристики на проекта от 2 май 2018 г. за модерен и справедлив дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 г., както и предложенията за 37-те програми, които ще прилагат политическите приоритети. 
 
Целта на новата ОСП е преход към устойчив селскостопански сектор и процъфтяваща селска икономика, подчертава позицията. Комисията допълва, че държавите членки ще разполагат с повече гъвкавост, за да решат как да използват европейското финансиране.
 
Документът подчертава, че всяка от страните ще разработи програма – Стратегически план, който най-ефективно да отговори на нуждите на земеделските стопани и селските общности. Реформираната политика ще помогне за това националните приоритети и мерки да бъдат финансирани в европейска рамка, вярва Комисията.
 
Обяснителната записка на ЕК за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. беше представен на 25 юни от еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер.