Договорите с фондовите борси могат да подобрят обезпечаването на пазара и да увеличат надеждността на земеделските производители, чрез справяне с високото ниво на непостоянство, сочи новият доклад на Европейската комисия (ЕК).
 
 
Ако частният сектор разполага  с инструменти като фючърси, то тази опция би помогнала на земеделските производители да се справят с рисковете, произтичащи от несправедливите шокови цени. По този начин би се подобрило планирането и надеждността в сектора. 
 
 
Тези инструменти се прилагат в САЩ още от 1990 г., докато в Европейския съюз (ЕС), те са въведени едва през 2015 г. Това обяснява и ниските обеми, с които се търгува. Въпреки невисоките стойности интересът към тези инструменти значително нараства.
 
Новият доклад на ЕК обяснява по какъв начин фючърсните пазари функционират на практика и сравнява употребата на млечните такива в ЕС, САЩ и Нова Зеландия, като идентифицира препятствията в Европа за развитието на подобен вид пазари.