ЕС ще има от 1 януари 2019 г. нови референтни лаборатории за редица болести по животните, като основната причина за това е Brexit.
 
 
Сега лабораториите се намират във Великобритания и Европейската комисия е предприела действия за избор на други лаборатории, които да поемат отговорните задължения. Това стана ясно от проект на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за промени в Наредба № 31 за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им.
 
„Референтните лаборатории на ЕС за инфлуенца по птиците и за нюкасълска болест, определени понастоящем в съответствие с директиви 92/66/ЕИО и 2005/94/ЕО, ще трябва да преустановят изпълнението на своите функции и задължения като референтни лаборатории на ЕС за посочените две болести“, уточнява зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров в доклад към проекта.
 
Тъй като клиничните признаци на двете болести и техниките за диагностика са сходни, е решено да бъде определена една референтна лаборатория на ЕС за тях. След проведена процедура е избрана италианската Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), в Леняро (Legnaro), която ще поеме работата и отговорностите от 1 януари 2019 г.
 
 
За болестта шап е избран консорциумът ANSES & CODA-CERVA. Той е създаден от Лабораторията за здравеопазване на животните към Агенцията за безопасност на храните, околната среда и труда (ANSES) (Laboratory for Animal Health of the Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety), Maisons-Alfort, Франция, и Научно-изследователски център по ветеринарни и агрохимични въпроси (CODA-CERVA) (Veterinary and Agrochemical Research Centre), Uccle, Белгия. Решението ще се прилага също от 1 януари 2019 г. 
 
Докладът на зам.-министъра дава информация и за везикулозната болест по свинете и везикулозния стоматит.
 
„Европейският орган за безопасност на храните посочва, че везикулозната болест по свинете вече няма потенциал да се превърне в епидемия и може бързо да бъде диагностицирана чрез лабораторни изследвания. Освен това епидемиологичната обстановка във връзка с везикулозната болест по свинете в ЕС значително се е подобрила. От 2014 г. Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) е заличила везикулозната болест по свинете от списъка на подлежащите на обявяване болести“, отбелязва зам.-министър Цветан Димитров.
 
Измененията на наредбата имат главно технически характер и не предполагат допълнителни финансови ангажименти за страната ни. До 15 юли тази година тече срокът за обществено обсъждане на промените в наредбата.