Европейската комисия прие предложение за прилагането на механизма за финансова дисциплина за бюджета на ОСП за финансовата 2015 година.

С цел да се гарантира резервът за кризи на пазара в размер на 433 млн. евро, се предлага в бюджета за 2015 г. да се намали размера на директните плащания, които надвишават 2000 евро с 1,301951% . Изключение правят директните плащания за земеделските производители в България, Румъния и Хърватска.

Според бюджетните правила, Комисията е длъжна да внесе предложената ставка за финансовата дисциплина преди края на март, ако прогнозата на разходите за следващата година (включително и при резерв в случай на криза криза ) е по-висок от максималния наличен бюджет (сума за директните плащания по ОСП и пазарни мерки), дефинирани в Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г..

Съгласно правилата, Съветът и Европейският парламент имат срок до 30 юни 2014 да определят степента на финансова дисциплина. При липса на такова споразумение до 30 юни, Комисията ще определя размера.


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!