На 28 септември се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел. За пореден път бяха обсъдени предложения за изменение на проектите на Регламент за стратегическите планове и Хоризонтален регламент.

Министърът: Още две години субсидиите ще са при сегашните условия

Очаква се общата позиция да бъде предоставена за одобрение по време на следващия Съвет на министрите по селско стопанство. Той е планиран за 19 – 20 октомври, припомнят от земеделското министерство в своя последен бюлетин за Общата селскостопанска политика (ОСП).

Отново бяха обсъдени екосхемите и условността като част от т.нар. Зелена архитектура, както и елементи на директните плащания, като тавани и намаления на плащанията, обвързана подкрепа. 

По отношение на Зелената архитектура представителите на ЕК призоваха държавите членки да бъдат по-амбициозни. 

Комисията изрази разочарованието си от това, че е променена задължителността за прилагане на таваните на директните плащания. 

По отношение на условността държавите членки продължават да искат гъвкавост. 

Запазва се възможността за страните, които искат да въведат задължително преразпределително плащане, да го направят. 

Относно обвързаната подкрепа все още няма решение, но се очаква да се запазят прилаганите в момента разпоредби, посочват от агроминистерството.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.