Европейската комисия (ЕК) реши да регистрира европейска гражданска инициатива, наречена „Край на клетките", съобщиха от пресофиса на комисията. 
 
 
Целта на инициативата е да се сложи край на „нечовешкото отношение към селскостопанските животни", които се отглеждат в клетки. 
Активистите призовават ЕК да предложи законодателство за забрана на използването на клетки за кокошки носачки, зайци, ярки, бройлери за разплод, пъдпъдъци, патици и гъски; родилни боксове за свине майки; клетки за свине майки и индивидуални боксове за телета, ако вече не са забранени.
 
Решението на Брюксел да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап тя все още не е анализирала неговото съдържание, посочват от институцията. 
 
Регистрацията ще стане на 11 септември 2018 г. Оттогава ще започне да тече срок от една година, в който представителите на инициативата имат възможност да събират подписи в подкрепа на каузата си. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.
 
Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред, припомнят от ЕК.