Египет потвърди своя ангажимент да опрости изискванията за внос на живи животни и месо от Европейския съюз, като намали ограниченията за възрастта на животните, изпитванията, карантинните периоди и изискванията за инспекции.
 
 
Това стана ясно след среща на европейския комисар по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган и министъра на земеделието на Арабска република Египет Ез Ел-Дин Абу Стеит в Кайро. 
 
Двамата потвърдиха общия интерес за сътрудничество в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, като целта е да се засили двустранната търговия и инвестиции в хранително-вкусовата промишленост.
 
Това е първото посещение в Египет на европейски комисар по земеделието от няколко десетилетия и е конкретен сигнал за значението, което ЕС придава на отношенията със страната в тази област, коментираха от ЕК.
 

Облекчения и за зърното

 
Облекчения се очакват и по отношение на доставките на зърнени култури от Европа в Египет. През последните години арабската страна се превърна в един от най-големите вносители на хлебна пшеница от Черноморския регион, но покупките са основно от Русия и Украйна.
 
Министър Абу Стеит се обяви и за премахването на редица технически бариери пред търговията, включително на задължителните проверки преди вноса на стоките и задължителната регистрация на фирмите доставчици на селскостопански и промишлени продукти в Египет. Като цяло очакванията на египетския министър са за засилено сътрудничество с ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.
 
Фил Хоган и Абу Стеит подчертаха важността на улесняването на контактите между предприятията от ЕС и египетските компании, а също и между групи от земеделски стопанства, така че да се развият канали за комуникация и партньорства. Двете страни поеха ангажимент за провеждане на редовни срещи, както предвижда Споразумението за асоцииране ЕС - Египет.