Дойде моментът, в който стопаните се замислят за растителните остатъци на полето, останали след жътвата на есенниците. Но вместо за тяхното „премахване“, вече трябва да говорим за тяхното „използване“, благодарение на един изключителен продукт, предлаган от фирма ЕкоДарпол, а именно Хумус Актив Грейнс.
 
Какви са ползите от използването на Хумус Актив Грейнс?  
 
- Ефективно разлагане на растителните остатъци след жътва; 
- Подобрена структура на почвата (физико-химични свойства), водно-въздушен режим и микробиална активност; 
- Постоянно регенериране на органичен азот, благодарение на азотофиксиращите бактерии в продукта.
- Повишено хумусно съдържание в почвата при регулярно използване на продукта;
- Повишена ефективност от използваните минерални торове с минимум 30%.
- Повишено качество на зърното и повишени добиви, като при по-слаби почви повишаването на добивите е по-осезаемо.
 
Резултатите говорят сами
Резултатите от третиранията с Хумус Актив Грейнс през 2017 г. вече са налице след тазгодишната жътва на есенниците. Така например, при земеделския производител Николай Киров, обработващ земи в землището на Сунгурларе, резултатите при пшеницата са впечатляващи.
 
След третирането на част от ожънатите площи рапица с Хумус Актив Грейнс през 2017 г., реколтата от следващата култура – пшеница – през 2018 г. е както следва:
 
- Нетретирана площ – среден добив 622 кг/дка; върхов добив по време на отчитане – 660 кг/дка;
- Третирани площи – среден добив 707,32 кг/дка; върхов добив по време на отчитане – 765 кг/дка.
 
Важно е да се отбележи, че относителното тегло на зърното при третираните площи е по-високо спрямо контролата с до 9,3% при различните отчитания.
 
Отново при Николай Киров в Сунгурларе резултатите при рапицата с предшественик пшеница са 17,5% повишение в добива и 3% повишение в маслеността или както следва:
 
- Нетретирани площи – среден добив 220 кг/дка, масленост 42,6%
- Третирани с Хумус Актив Грейнс площи - среден добив 258,45 кг/дка, масленост 45,6%
 
Тук е важно да се отбележи, че като цяло за региона на Бургас средните добиви от рапица са под 200 кг/дка.
При друг земеделски производител, Жеко Николов от района на Богданово, общ. Средец и опити, проведени върху различен тип почви, резултатите при рапица са както следва:
 
- Нетретирани площи ЧЕРНОЗЕМ – 350 кг/дка
- Третирани площи ПЕСЪКЛИВИ/БЕДНИ – 385 кг/дка
 
Тоест 10% по-висок добив при третираните с Хумус Актив Грейнс полета, при това при неравни условия в почвите в полза на нетретираните площи.
 
Приложение
Хумус Актив Грейнс се прилага, когато на полето има растителни остатъци, независимо дали те са от зърнени, бобови или технически култури.
 
 
За да попадне продуктът върху тях, той трябва да се вкара в почвата с повърхностна обработка. След това Хумус Актив Грейнс започва да минерализира растителните остатъци с помощта на полезните микроорганизми и бактерии в него. Предизвиканото от продукта бързо гниене възпрепятства развитието на вредни патогени в почвата, които се образуват при бавното и непълно угниване на растителните остатъци.
 
Именно микроорганизмите и бактериите, съдържащи се в продукта, спомагат ефективното разлагане на растителните остатъци по напълно естествен начин. На практика те се реминализират и се превръщат в храна за следващата култура, която ще бъде засята на полето. Благодарение на високото съдържание на органични хуминови и фулво киселини в продукта (55%), се спомага повишаването на хумусното съдържание, обогатява се почвената микрофлора и се възстановява почвения баланс.
 
Микоризните гъби, съдържащи се в Хумус Актив Грейнс от своя страна, спомагат за развитието на кореновата система на растенията, като създават симбиоза, чрез което способстват за усвояването на хранителни елементи от страна на растението. Те също така потискат развитието на зловредна микрофлора в областта на кореновата система, като по този начин предпазват растението от развитие на болести и патогени.
 
Продуктът спомага и потискането на развитието на почвени патогени и неблагоприятна микрофлора, породени от недоброто угниване на растителни остатъци, особено при почви с ниско съдържание на органично вещество и нарушена микробиална флора. Крайният резултат от прилагането на Хумус Актив Грейнс е екологично, икономически изгодно и ефективно справяне с растителните остатъци, отличен старт за следващата култура, подобряване на почвеното състояние и не на последно място – по-лесни обработки, по-високи добиви и качество на реколтата.
 
Резултатите от всички проведени опити с Хумус Актив Грейнс в сезон 2017/2018 г. са отлични. Сега е моментът да опитате и вие!
 
За контакти и повече информация:
ЕкоДарпол Болканс
0700 30112, +359 2 4372 795