Едва 6% са младите фермери в Европа. Това се посочва в доклад на Европейската комисия, който има за цел да подчертае важността на подкрепата към младите фермери в рамките на новата Обща селскостопанска политика на ЕС. 

 

Според еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони - Фил Хогън, важно е всяка страна членка да постави като приоритет подпомагането на младите фермери в програмния период до 2020-а година. По линия на директните плащания ще има 25% увеличение на субсидията за фермерите на възраст до 40 години, но тази подкрепа не е достатъчна като мярка. Именно заради това трябва да се акцентира на подкрепата в рамките на Програмите за развитие на селските райони 2014-2020, като ЕК очаква общо 150 000 млади фермери да получат финансова подкрепа по инвестиционни проекти.

 

В доклада на ЕК се посочва, че младите фермери са допустими бенефициенти за финансово подпомагане и по новата Европейска програма Еразмус за млади предприемачи.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!