Еднодневните трудови договори ще могат да се правят онлайн, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Новата електронна услуга се въвежда във връзка с извънредната епидемична ситуация в страната и мерките срещу разпространението на коронавируса.

Браншовици: Хората в принудителен отпуск да дойдат в земеделието

Земеделските стопани ще могат да се регистрират в системата за еднодневни трудови договори по електронната поща, като изпратят необходимите документи на съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Тя ще облекчи новите земеделски производители и тези, които ще обработват нови култури. Фермерите, които фигурират в регистрите с актуални култури от 2019 г. и нямат промяна във вида на обработваните култури, могат да продължат да използват системата както досега.

Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови данни, трябва да изпратят имейл на съответната дирекция „Инспекция по труда“ с писмо, получено по електронна поща от съответната служба „Земеделие“ – общинска или областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена.

Земеделският стопанин трябва да предостави на дирекция „Инспекция по труда“ и данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация, както и информация за декарите обработваема площ по култури. Коректността на предоставените от него данни ще бъде установена по служебен път.

Главна инспекция по труда обръща внимание, че наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи. 

Указания за начина за използване на системата за еднодневните трудови договори са публикувани ТУК.

Фермери, включете се в нашата анкета: Очаквате ли загуби заради коронавируса?

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Германия обмисля сезонни работници от Източна Европа

Земеделският сектор в Италия е в капана на карантината

Извънредно положение: Различни настроения в сектор "Растениевъдство"