Едва 11% от мениджърите на земеделски стопанства в Европейския съюз са на възраст под 40 години. Данните са изнесени от Eurostat и обхващат 10,5 милиона стопанства в Европейския съюз (ЕС) през 2016 г.
 
Над половината от управителите са 55-годишни или повече (58%). Като такъв се определя само един човек на стопанството, който отговаря за ежедневните финансови и производствени практики. Той взема решение какви култури и животни да се отглеждат, кога да се купуват материали или да се продава продукция.
 
Често ръководителят на стопанството е собственик на фермата, но това не е задължително, особено когато тя има правна форма, посочват анализаторите.
 
Дял на жените фермери в ЕС през 2016 г., източник Eurostat
 
Фермерството продължава да бъде доминирано от мъжете, като те са седем на всеки десет фермери (72%). В някои страни от ЕС жените обаче не им отстъпват, като най-голям е техният дял в Латвия и Литва (и двете с по 45%). Най-малко са дамите в Нидерландия (5%) и Малта (6%). България е някъде по средата с 25% фермери от нежния пол.