Европейската комисия приветства и призвана приноса на европейската гражданска инициатива (ECI) “Да спасим пчелите и земеделските стопани! Щадящо пчелите селско стопанство за здравословна околна среда”. Инициативата събра един милион подписа в подкрепа на опрашителите.

Най-после: Кампания 2023 г. може да стартира

По данни на Комисията един от три вида опрашители на територията на Европейския съюз са застрашени, а в същото време 80% от селскостопанските култури и дивите цъфтящи видове растения зависят от опрашването. 

Половината земеделска земя в ЕС е в риск 

Заплахата от изчезването на опрашителите има пряка връзка и с продоволствената сигурност и живота на планетата, се казва в съобщение на Комисията.
Успехът на инициативата е ясен знак, че обществото подкрепя действия, опазващи опрашителите, биоразнообразието и устойчивото земеделие, смятат от ЕК.

По тази причина Комисията призовава Европейския парламент и Съвета на Европа да намерят бързи и амбициозни решения, които ще помогнат за защитата и възстановяването на европейските опрашители.

Комисията вече предложи да се намали използването на пестициди в селското стопанство на ЕС с 50% до 2030 г.

Новите мерки ще гарантират, че всички земеделски производители практикуват интегрирано управление на вредителите, при което първо се разглеждат алтернативни екологични методи за предотвратяване и контрол на вредителите, преди химическите пестициди да бъдат използвани като крайна мярка. 

В Глобалната рамка за биологичното разнообразие, договорена през декември 2022 г. в Монреал, ЕС и държавите членки също се ангажираха да намалят наполовина общия риск от пестициди до 2030 г. Разбира се предвидени са и допълнителни мерки, в полза на опрашителите.