Сложете балата, натиснете бутона и готово! Бързо и лесно легловите зони са покрити със слама и при това със съществени икономии. Всичко това може да получите със Strohmatic - иновативна и автоматизирана система за настилане на слама. 


“Strohmatic дава възможност за настилане на много големи площи за много кратко време. Сламата за постеля е нарязана на ситно и не съдържа прах. По този начин животните ще са по-здрави и по-продуктивни”, обясни Калин Димитров, продуктов мениджър в Агритоп, официалният вносител на бранда за България.

 


Тази система е вече позната в България. За първи път Агритоп монтират уникалния метод за настилане на сламена постеля през 2019 г. в една от най-модерните ферми у нас - Ферма Мерата. Собствениците на животновъдния комплекс са много доволни и категорично потвърждават всичките й предимства. Цялостната технология при проектирането на сградата за угояване на телета и внедрените автоматизации позволяват днес един човек да се грижи за всички 336 животни в стопанството.


Ферма Мерата е разположена по поречието на река Дунав, повече от 10 години развива месодайното животновъдство. Разполага с високотехнологичен сграден фонд, реализиран съвместно с Агритоп, осигуряващ хуманно отношение към животните в духа на най-добрите фермерски практики.

Но нека да разгледаме по-детайлно самата система и нейните предимства, които я правят толкова рентабилна и използвана в цяла Европа.

Пестите слама: Strohmatic намалява количеството слама, което е необходимо, за да се създаде пълно покрито и меко сламено легло с до 66%!
Спестявате работна ръка: след въвеждане на сламата в приемната, всичко работи напълно автоматично.
Абсорбира перфектно: много ситно нарязаната слама може да попива и да абсорбира много повече течности и влажност от ненарязаната такава. Също така създава много по-добри условия в средата за отглеждане на животните.
Безстресова среда за животните: тази система напълно елиминира вероятността за нараняване на животните с камъчета (което се случва при конвенционалния метод за разпръскване на слама с машина с вентилатор) и работи с много ниски нива на шум.

 

С това обаче не свършват всички предимства на Strohmatic. Системата за разпръскване на слама има специална система за извличане на прах. 


“Това означава, че сламата, която излиза от тръбите в легловата зона е почти 100% без прах, което е огромно облекчение за дихателната система на животните и фермерите”, уверяват от Агритоп.

 


Наред с това Strohmatic-System оптимизира пространството, съответно разходи за строеж. 


“Ако изберете да се доверите на системата на Strohmatic и я включите още по време на проектирането на животновъдната сграда, не са необходими коридори или пътища за ръчно транспортиране на слама до легловите зони. Това от своя страна намалява разходите за самата сграда”, категорични са експертите в Агритоп.


Strohmatic-System може да бъде използвана за всички видове животни, които се отглеждат на сламена постеля, като млечни и месодайни крави, свине, овце, кози, за по-добри условия за работа и отглеждане на животните.


Повече информация за системата и оборудване на животновъдни ферми, може да научите от Агритоп ЕООД на www.agritop.bg и на телефон 02 971 26 20