Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) също се присъединява към инициативата, обявена от министъра на земеделието и отваря своя „виртуална приемна”.

На 4 март (петък) 2022 г. от 10:30 ч. ДФЗ стартира с въпроси и отговори свързани с Националната програма по пчеларство и Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Във „виртуалната приемна” участие ще вземат началник-отдели „Пчеларство“ и „Вино“ от Дирекция "Селскостопански пазарни механизми":

 - 10:30 ч. – 11:30 ч. - Симеон Благоев, началник-отдел “Пчеларство”
 - 11:35 ч. – 12:35 ч. – Лена Лазарова, началник-отдел “Вино”

Участие може да бъде заявено на следния имейл адрес: [email protected]

 

В заявката е необходимо да се посочи името на участника, въпроса или конкретния казус, които да бъдат обсъдени, както и електронната поща, на която ще бъде изпратен линк, чрез който участниците ще бъдат включени в срещата.

Във „виртуалната приемна” всеки ще може индивидуално да разговаря със съответния началник-отдел да зададе лично въпросите си и да получи отговор. Всеки участник ще разполага с 5 мин.

Срокът за подаване на заявки за участие е до 14:00 ч. на 1 март (вторник) 2022 г.