CAP4US

Промените в Стратегическия план за развитие на земеделието, които бяха обявени през май т.г., предвиждат корекции в няколко Стандарта за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, или т.нар. ДЗЕС. Новостите, които трябва да станат факт от настоящата Кампания по директни плащания 2024, включват промени в четири стандарта - ДЗЕС 5, ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 И ДЗЕС 8. 

Какви новости се предвиждат в ДЗЕС 5 - Управление на обработката на земята или подходящи техники за култивиране за намаляване на риска от деградация на почвите?


В ДЗЕС 5, след преговорите с ЕК, се дава възможност при почвообработки върху терени с наклон над 10%, да се прилагат и вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата. Целта е да се ограничат дълбоките почвени обработки с обръщане на горния почвен слой, с оглед предпазване на почвите от ерозионни процеси, както и избягване на риска от обръщане на земеделската техника при обработка на почвата при терени с голям наклон, стана ясно по време на разяснителна кампания от експерти от земеделското министерство. 

За трайни насаждения, отглеждани на наклон върху застрашени от ерозия почви, обработката на почвата се запазват и досега валидните противоерозионни действия, които се правят напречно на склона или по хоризонталите, а именно: терасиране, оформяне на буферни противоерозионни ивици.
Когато пък има преовлажнени или наводнени почви в стопанството, не трябва да има механизирани обработки на целия терен. 

Както Агри.БГ писа, дребните земеделски стопани, които са с не повече от 10 ха земеделска площ, ще бъдат освободени от проверките на предварителните условия и санкции.

Това обаче не се отнася за проверките, които се извършват съгласно други законодателни актове и са част от Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ).

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US