Земеделските стопани, които искат да получат средства по схемите за национални доплащания за животни, трябва да изпълнят две задължителни условия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).


Фермерите трябва да направят предварителна регистрация на земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане, в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и предварителна регистрация на животните в Системата за идентификация към НВМС.

Условията са записани в обнародваната вчера в Държавен вестник Наредба за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ.

Регистрацията на земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане, се осъществява в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите.

За всички регистрирани в една общинска служба по земеделие площи кандидатът ще получава карти на тези площи и "Таблица на използваните парцели" с наличните в СИЗП данни за тях.

По темата четете още:

Държавен вестник обнародва наредбата за подпомагане на площ по осем мерки на Общата селскостопанска политика

вижте още:

 

ТРАКТОРИ

  |  

ПРЕПАРАТИ

  |  

АГРОБИЗНЕС

   |  

ПРОЕКТИ