Две нови първични огнища на птичи грип - инфлуенца по птиците, са открити във ферми за гушене на патици мюлари. Те се намират в селата Гарваново и Малево, община Хасково, област Хасково. 
 
 
Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
За ликвидиране на заболяването ветеринарните власти са предприели хуманно унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти. Ще бъде извършено почистване и дезинфекция в птицевъдните ферми.
 
Определени са 3-километрови предпазни зони и 10-километрови зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. 
Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона, както и провеждането на пазари и изложби за живи птици и отглеждането на птици на открито. 
 
В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.
 
Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици. Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването.
 
БАБХ припомни, че спазването на мерките за биосигурност е ключово в превенцията срещу заболяването. Фуражите трябва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи – така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам и питомните да бъдат заразени с вируса.
 
На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите, допълниха от Агенцията по храните.