Природните условия през следващите два месеца са критичният фактор, от който зависи оценката за новата реколта от пшеница.
 
 
Засега Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) предвижда максималното общо производство на пшеница през тази година да достигне 5,5 млн. тона. 
 
За сравнение Реколта 2017/2018 беше оценена от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) на 5 401 376 тона при среден добив 474 кг/декар. Анализаторите от Центъра предвиждат, че през тази година средният добив може да спадне до 459 кг от декар главно заради есенната суша.
 
Очакванията за добива на ечемика от новата реколта са средно за 422 кг/декар при максимално производство близо 564 хил. тона. Това количество е с около 11% над миналогодишното.
 
                    Цени на основни зърнени култури в България - лв./тон без ДДС
Източник: ЕК                                                                    * Прогнозни цени        ** Източник: МЗХГ и НСИ
 
Средните добиви при рапицата вероятно ще бъдат около 227 кг/декар. Прогнозата за общото максимално количество от тази култура Реколта 2019/2020 г. е за 433 хил. тона, което е близо до равнището от 2018 г. (456 184 тона).
 
Възможно е пазарът на маслодайни култури и особено на слънчоглед скоро да бъде повлиян от поскъпването на палмовото масло, което се наблюдава през последните два месеца на външните пазари, стана ясно от анализа.
 
Стойността на палмовото масло на пристанище Ротердам се повиши от 450 долара/тон на 550 долара/тон. В същото време цената (FOB) на слънчогледовото олио в Черноморския регион се увеличи от 640 долара/тон до 675 долара/тон.