Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" към министъра на земеделието и храните започва да функционира, след като в днешния брой на Държавен вестник е обнародван устройствения правилник на Агенцията.
 
Изпълнителната агенция ще изпълнява функции на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по: Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР).
 
Структурата ще бъде на бюджетна издръжка, а директорът ще бъде назначен от земеделския министър в срок от два месеца. Числеността на персонала ще бъде 22 щатни бройки. 
 
Фермер.БГ припомня, че до създаването на такава агенция се стига след поредицата провалени търгове за Сертифициращ орган на Разплащателната агенция през миналата година.Според европейските правила сертифициращият орган, който одитира разплатените евросредства за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка.