Държавен вестник обнародва днес актуализацията на държавния бюджет. Според обнародвания Закон Държавен фонд Земеделие получава 70 млн. лв. 60 млн. лв от средствата ще се използват за изплащане на 70% от националните доплащания за глава животно на животновъдите. Според обещанието на земеделския министър Десислава Танева веднага след обнародването на Закона в Държавен вестник, средствата трябва да зпочнат да се изплащат – съответно по 140 лв. за говедо, 245 лв. за бивол и 28 лв. за овце и кози. 
 
Останалите 10 млн. лв по бюджета на ДФЗ за заложени за държавни помощи за болестта „син език” и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци.  
 
С актуализацията на бюджета, се отпускат и 16,4 млн. лв за Министерството на земеделието и храните. Средствата ще се използват за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на Българската агенция по безопасност на храните – 5,4 млн. лв., Селскостопанската академия – 5 млн. лв., Изпълнителна агенция по горите – 4 млн. лв. и Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури” – 2 млн. лева. 
 
Пред Фермер.БГ министър Десислава Танева заяви, че с актуализацията МЗХ ще може да направи авансовото плащане за ваксината срещу „син език“. Тук са заложени и средства за разплащане на Българската агенция по безопсаност на храните с екарисажите във Варна и Шумен, които не са получавали плащания от държавата цяла година.  

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!