Държавен вестник обнародва допълнителният трансфер от 702 113 лв за покриване на доставката на храни в планинските райони. С постановление от 14 юли 2016 се одобри сумата за допълнителните трансфери за тази година по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016. Решението влиза в сила от днес, след обнародването му в Държавен вестник, брой 57 от 22 юли.
 
Финансирането ще се извърши на два етапа. Субсидията, осигурена от централния бюджет, ще се извърши авансово, в размер на 50 на сто от одобрения размер, а в срок до 15 декември 2016, ще бъде изплатена цялата сума.
 
Контролът върху изпълнението на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в малките планински и малките селища, ще се осъществява от кметовете на съответните общини. 
 
Списък с всички планински и малки селища с население до 500 жители, в които ще се осъществява доставката на храни. 
 

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

Брой селища

Брой население в малки и планински селища

Брой маршрути

Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за второто полугодие на 2016 г.

Сума (лв.) за второто полугодие на 2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

5101

БAHCKO

Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново

5

621

1

6 968,0

4 878

5103

БЛAГOEB-ГPAД

м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска

 

 

 

 

 

 

 

(Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш)

36

1 305

7

13 780,0

9 646

5104

ГOЦE

ДEЛЧEB

Делчево, Добротино

2

85

2

1 508,0

1 056

5109

CAHДAHCKИ

Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци

18

236

7

20 618,0

14 433

5110

CATOBЧA

Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево

5

2 123

3

8 652,8

6 057

5111

CИMИTЛИ

Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница), Тросково, Докатичево, Горно Осеново

10

553

5

12 272,0

8 590

5202

БУPГAC

Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово

8

2 364

7

15 340,0

10 738

5204

KAPHOБAT

Железник, Деветинци, Козаре

3

128

2

3 575,5

2 503

5205

MAЛKO TЪPHOBO

Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово

10

223

2

22 464,0

15 725

5206

HECEБЪP

Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница

5

148

2

5 512,0

3 858

5211

CPEДEЦ

Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец

28

2 224

6

28 277,6

19 794

5212

CУHГУPЛAPE

Есен, Ведрово, Босилково, Завет

4

682

2

2 392,0

1 674

5302

AKCAKOBO

Радево, Водица

2

134

1

4 420,0

3 094

5307

BЪЛЧИ ДOЛ

Искър, Кракра

2

72

2

1 300,0

910

5309

ДOЛHИ ЧИФЛИK

Бърдарево, Булаир

2

256

1

3 016,0

2 111

5310

ДЪЛГOПOЛ

Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк

4

536

3

4 056,0

2 839

5311

ПPOBAДИЯ

Пертов дол, Староселец

2

274

1

1 104,5

773

5313

СУВОРОВО

Просечен

1

15

1

457,6

320

5401

BEЛИKO TЪPHOBO

Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

13

99

6

19 318,0

13 523

5403

EЛEHA

Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков рът, Каменари, Козя река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни колиби, Титевци, Тодювци, Тънки рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни дял, Шилковци, Яковци

53

1 390

7

31 720,0

22 204

5409

CTPAЖИЦA

Теменуга, Водно

2

19

1

2 808,0

1 966

5410

CУXИHДOЛ

Красно Градище

1

70

1

644,8

451

5501

БEЛOГPAДЧИK

Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница

12

297

4

4 503,2

3 152

5502

БOЙHИЦA

Шишенци, Градсковски колиби, Периловец

3

148

1

3 806,4

2 664

5504

BИДИH

Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница

20

2 805

5

14 456,0

10 119

5507

KУЛA

Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор махала, Старопатица

8

1 146

2

15 184,0

10 629

5610

POMAH

Средни рът

1

5

1

9 828,0

6 880

5703

CEBЛИEBO

м. Българи (Млечево), м. Баева ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батовешо), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Щарнава (Кръвеник), м. Стар Кръвеник

 

 

 

 

 

 

 

(Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът

21

3 010

16

7 436,0

5 205

5704

TPЯBHA

Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Веленци, Велчовци, Генчовци, Глутниците, Горни Радковци, Долни Томчевци, Драгневци, Енчовци, Зеленика, Йововци, Кисийците, Койчовци, Креслювци, Малки Станчовци, Маневци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Околиите, Престой, Радевци, Радино, Ралевци, Руевци, Свирци, Сечен камък, Станчов хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци

40

317

5

11 960,0

8 372

5802

ГEHEPAЛ TOШEBO

Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково

21

2 701

13

21 018,4

14 713

5808

ШAБЛA

Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица

4

103

2

3 546,4

2 482

5901

APДИHO

Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м. Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник

57

5 012

27

59 072,0

41 350

5904

KPУMOBГPAД

Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни Юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец (Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница

61

9 582

7

28 667,6

20 067

5905

KЪPДЖAЛИ

Багра, Бяла поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна скала

23

4 957

9

22 776,0

15 943

6001

БOБOB ДOЛ

Блато

1

16

1

2 701,9

1 891

6003

ДУПHИЦA

Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде

9

1 075

3

6 760,0

4 732

6005

KЮCTEHДИЛ

Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно

40

1 217

13

37 544,0

26 281

6006

HEBECTИHO

Згурово, Кадровица, Длъхчево Сабляр, м. Света Ана (Смоличано), Смоличано, Еремия, м. Ивановци (Горна Еремия), Горна Еремия, Мърводол, Долна Козница, Пастух, м. Сухар (Рашка Гращица), Раково, Ветрен

14

467

13

28 184,0

19 729

6007

PИЛA

Падала

1

18

1

2 080,0

1 456

6009

TPEKЛЯHO

Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци)

15

169

2

7 956,0

5 569

6101

AПPИЛЦИ

м. Черневото (Велчево)

1

123

1

1 092,0

764

6106

TPOЯH

Патрешко, Горно трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм)

5

547

4

5 980,0

4 186

6201

БEPKOBИЦA

Пърличево, Рашовица, Цветкова бара

3

65

2

3 900,0

2 730

6207

ЛOM

Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол

5

912

3

5 408,0

3 786

6210

ЧИПPOBЦИ

Челюстница, Равна

2

103

1

2 600,0

1 820

6310

CEПTEMBPИ

Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило)

3

356

2

6 344,0

4 441

6311

СТРЕЛЧА

Дюлево

1

138

1

936,0

655

6312

СЪРНИЦА

м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни)

2

762

1

416,0

291

6401

БPEЗHИK

Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци

19

246

3

8 892,0

6 224

6403

KOBAЧEBЦИ

Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци

5

245

2

5 096,0

3 567

6405

PAДOMИP

Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово

8

198

3

6 448,0

4 514

6406

TPЪH

Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна,

 

 

 

 

 

 

 

Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково

42

940

6

32 708,0

22 896

6601

ACEHOBГPAД

Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Врата, Сини връх, Бор, Три могили, Лясково

9

449

2

5 460,0

3 822

6602

БPEЗOBO

Свежен, Зелениково, Бабек, Чех-
ларе

4

547

3

13 832,0

9 682

6606

ЛЪKИ

м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово

11

762

5

11 440,0

8 008

6616

XИCAPЯ

Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево

3

441

4

20 072,0

14 050

6802

БЯЛA

Пет кладенци

1

32

1

1 040,0

728

6901

AЛФATAP

Цар Асен, Кутловица

2

120

2

2 600,0

1 820

6904

KAЙHAPДЖA

Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново

4

48

1

6 864,0

4 805

6905

CИЛИCTPA

Главан, Сърпово

2

55

2

4 680,0

3 276

7001

KOTEЛ

Боренци, Седларево

2

137

2

6 032,0

4 222

7003

CЛИBEH

Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково

10

1 381

5

13 416,0

9 391

7101

БAHИTE

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново

13

1 264

7

29 328,0

20 530

7102

БOPИHO

Чала, Ягодина, Буйново, Кожари

4

1 122

2

3 848,0

2 694

7103

ДEBИH

Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково

6

1 348

4

12 168,0

8 518

7106

MAДAH

Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров дол, Печинска, Планинци, Равно нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска

29

1 505

6

14 768,0

10 338

7107

HEДEЛИHO

Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани

15

2 491

6

13 260,0

9 282

7109

CMOЛЯH

Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера

41

2 892

23

45 656,0

31 959

7110

ЧEПEЛAPE

Острица, Лилеково, Зорница, Студенец

4

104

3

3 952,0

2 766

7304

ГOДEЧ

Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден

12

213

3

10 140,0

7 098

7305

ГOPHA MAЛИHA

Байлово, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Саранци, Маковец, Осоица

7

1 612

1

4 836,0

3 385

7311

ИXTИMAH

Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци, м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино

11

47

2

11 856,0

8 299

7317

ПPABEЦ

м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска река), м. Драгоица (Манаселска река), м. Череша (Манаселска река), Манаселска река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна (Осиковица), м. Цековци (Осиковица), м. Вельовци (Осиковица), м. Робовица (Осиковица), м. Ямата (Осиковица), м. Господарите (Осиковица), м. Габрика (Осиковица), м. Баре (Осиковица), м. Недковци (Осиковица), м. Владовци (Осиковица), м. Белчовци (Осиковица), м. Марковци (Осиковица), м. Кратунска (Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица), м. Балинска

 

 

 

 

 

 

 

(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход (Своде), м. Бакова могила (Своде), м. Габриците (Своде), м. Бурньовица (Своде), м. Курман (Своде), Своде

37

1 155

5

19 942,0

13 959

7318

CAMOKOB

Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал

13

2 643

6

11 336,0

7 935

7319

CBOГE

Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел

12

607

12

14 456,0

10 119

7320

CЛИBHИЦA

Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)

7

179

3

6 136,0

4 295

7401

БPATЯ ДACKAЛOBИ

Долно Ново село, Малък дол, Славянин

3

112

2

8 632,0

6 042

7402

ГУPKOBO

Лява река

1

24

1

2 392,0

1 674

7405

MЪГЛИЖ

Сливито, Явровец, Борущица, Държавен, Селце

5

45

4

4 160,0

2 912

7410

CTAPA ЗAГOPA

Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя

4

189

3

9 672,0

6 770

7501

AHTOHOBO

Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Долна Златица, Дъбравица, Крушолак, Кьосевци, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Равно село, Свободица, Стара речка, Старчище, Стойново, Халваджийско, Чеканци, Черна вода, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино

32

1 135

11

17 888,0

12 522

7502

OMУPTAГ

Великденче, Горско село

2

684

1

3 536,0

2 475

7504

ПOПOBO

Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница

7

388

4

4 680,0

3 276

7505

TЪPГOBИЩE

Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница

4

379

4

8 122,4

5 686

7601

ДИMИTPOB-

ГPAД

Злато поле, Райново

2

455

1

1 757,6

1 230

7602

ИBAЙЛOB-

ГPAД

Горноселци, Долноселци, Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче,

 

 

 

 

 

 

 

Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово, Чучулига, Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух

22

1 226

4

18 148,0

12 704

7604

MAДЖAPOBO

Горни Главанак, Долни Главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево

7

2 113

3

5 616,0

3 931

7606

CBИЛEHГPAД

Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово

6

75

1

7 540,0

5 278

7607

CИMEOHOB-

ГPAД

Констатиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен

8

1 759

4

4 742,4

3 320

7609

TOПOЛOB-

ГPAД

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец

4

79

3

9 360,0

6 552

7701

BEЛИKИ ПPECЛAB

Суха река

1

108

1

1 872,0

1 310

7706

HИKOЛA KOЗЛEBO

Красен дол

1

139

1

2 246,4

1 572

7801

БOЛЯPOBO

Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево

18

1 868

8

22 838,4

15 987

7803

CTPAЛДЖA

Леярово

1

26

1

5 200,0

3 640

 

 

ОБЩО:

1 050

83 195

391

1 003 025,9

702 113