Въвеждането на дуална система в професионалното образование у нас ще доведе до преструктуриране на учебните планове и на някои земеделски училища. Това каза в отговор на Фермер.БГ министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в Павликени. В някои областни градове има училища, които обучават по една и съща специалност.

В същото време министърът обърна внимание и на това, че трябва да се направи вертикалната координация с висшите училища, която да даде безпрепятствено движение на онези ученици, които желаят да продължат обучението си.

Именно и тук е необходима намесата на бизнеса, за да може да покаже какво му е необходимо, посочи още министър Греков.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
Дуалната система в професионалното образование у нас е в процес на подготовка и ще бъде въведена пилотно на места през учебната 2015-2016 година. В средата на март Народното събрание гласува на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение. При системата на дуално обучение учениците ще минават общообразователния материал в сгъстен вид, като едновременно с това ще стажуват в реални предприятия и ще получават заплати за това.   


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!