Министерският съвет одобри План за предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България за периода 2021 – 2023 г.

Чумата по свинете плахо отстъпва

Предложените в Плана мерки продължават дейностите, прилагани през 2020 г., които са в пет основни направления: 

•    засилен граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, които пристигат у нас;
•    засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти;
•    редуциране плътността на популацията от дива свиня;
•    организиране и провеждане на лабораторен контрол;
•    информационна кампания и обучения. 

В него са заложени и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции. Целта е да се разпределят дейностите за борба с болестта между различни държавни структури. 

Планът описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт.

Според управляващите мерките, заложени в Плана за 2020 г., дават резултат. Данните сочат за спад с 45% на регистрираните огнища и с 46 % на засегнатите животни за разлика от 2019 г.