Използването на дронове в земеделието към този момент е в „една законодателна празнина“. Те не са включени нито в Директивата за устойчива употреба на продукти за растителна защита, нито в Закона за защита на растенията. Това заяви пред земеделски стопани в Добруджа Любина Донкова, началник отдел в Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ в БАБХ.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Регламентът на ЕК за устойчива употреба на пестицидите предвижда употребата на дронове като въздушно пръскане, но едва след 3 години от влизането му в сила. Тогава се очаква да има достатъчно доказателства за дроновете, за тяхната безопасност, както и научни данни за ползите и рисковете от използването им.

В нормативния документ при определението за въздухоплавателно средство е посочено само самолет или хеликоптер, дроновете не фигурират. Целта е те да бъдат включени след достатъчно доказателства за техните възможности. 

„На този етап няма хармонизирани стандарти за проверка на дроновете при използването им за третиране на земеделски култури, какви параметри трябва да има, какво е отнасянето на струята при пръскане и т.н.  Затова в повечето държави членки дроновете се използват главно за експериментални и научни цели“, подчерта пред фермерите Любина Донкова.

В същото време земеделските стопани сами виждат и се убеждават, че без новите технологии няма прецизно земеделие, особено в лозя, овощни градини и стръмни терени, изобщо на места, при които конвенционални машини не могат да се вкарат. 

Дроновете са верен „приятел“ и при ситуации с каламитет на неприятели, когато се налага спешно третиране и стои въпросът дали да вкараш тежка пръскачка в почти готовите култури и дали си струва. Високотехнологичните машини могат да се използват и от администрацията при контрол, заснемане на земя, проверки на терен. 

Тепърва разискванията на ниво ЕС ще отговарят на тези въпроси. Европейският регламент включва още задължително въвеждане на електронна система на ниво земеделско стопанство за водене на записи и съхранението им за 3 години.

Целта е да има пълна информация за използването на продуктите за растителна защита и проследимост по цялата верига от земеделския стопанин, дистрибутора, производителя на пестициди, вносителя им, до този, който ги пуска на пазара. Досега това изискване съществуваше, но вече е задължително в електронен вид.