Площите, заети с трайни насаждения съществено намаляват в страната в последните години – от 2010 до 2013, сочат данни на отдел Агростатистика в МЗХ. Намалението през 2013 г., спрямо 2010 г. е с 8,35%.
 
Над 33% от заетите в отглеждането на овошни насаждения са на възраст над 60 години. По данни на ДФЗ – РА от заявленията през Кампания 2013, става ясно, че възрастовата структура на заетите в отглеждането на трайни насаждения създава сериозен риск за изоставане на сектора. От бенефициентите, отглеждащи трайни насаждения общо 24353 кандидата – 16289 са на възраст до 60 години, а останалите – 8064 земеделци – над 60-годишна възраст.
 
В периода 2010 – 2012 г. има и драстично намаляване на нетния доход на стопанството и на нетния доход на годишна работна единица.
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!