С 2 млн. лв. по-малко са бюджетните средства предвидени за Селскостопанска академия за 2014 г. ССА няма да получи поисканите допълнително 5 млн. лв. целево финансиране. Според председателя на ССА доц. Бозуков с бюджетните 24 млн. лв. аграрните институти могат да работа на санитарен минимум до септември. Закриване на институти или съкращение на служители е безумна идея, заяви още в интервю за Фермер.БГ доц. Бозуков.

 

Доц. Бозуков, обявихте, че от септември академията може да спре да работи. Защо?
Бюджетът на Селскостопанска академия (ССА) за 2014 г. е на-рестриктивният и ни поставя в невъзможност да работим. Бюджетните средства за ССА за тази година са в размер на 24 млн. лв., което е с 2 млн. лв. по-малко в сравнение с критично ниския бюджет на ССА за 2013 г., който беше 26 млн. лв. Освен това в края на миналата година ни бяха отпуснати допълнително 7 млн. лв., така че завършихме 2013 г. с 32 млн. лв. при тотални икономии. Не виждам как можем да работим сега за цялата година с 24 млн. лв. На практика този бюджет означава да работим до септември, след което да приключим и да излезем на протести. Не виждам друг начин. Официално поискахме корекция на бюджета за тази година с 5 млн. лв. Не приемам заявеното от министъра на финансите, че ССА има принципал. Да, Министерството на земеделието и храните е принципал на академията, но бюджетът на МЗХ е орязан с 32 млн. лв., което не позволява много полезни ходове.

 

Имате ли официален отказ от Министерството на финансите?
Не, официален отговор нямаме, но министър Чобанов е коментирал искането ни. Що се отнася до МЗХ, и в края на миналата седмица по време на парламентарния контрол министър Греков заяви, че ще подкрепи всички искания на Селскостопанска академия за нормалната работа на аграрните институти.

 

Как ще работите?
Трудно. Как да имаме резултати и да правим наука като на практика институтите нямат средства дори за елементарни консумативи.
Очаквате ли липсата на средства да доведе до закриване на институти и опитни станции? Министър Греков каза, че проектът на изменения и допълнения в Закона за ССА е на междуведомствено съгласуване. Какво преструктуриране е предвидено в него?
Закриване на институти или съкращение на служители е безумна идея. Това би означавало закриване на Селскостопанска академия. Ние сме най-евтиното научно звено в цяла Европа. Само едно сравнение – годишният бюджет на същата структура в Германия е 320 млн. евро. В същото време по качество на постигнати резултати ние можем да се сравняваме с тях. Една мъдрост гласи, че който не храни собствена наука, ще плаща на чуждата. Няма да коментирам как чуждата наука продава продуктите си, но икономията, която се опитват да ни наложат, ще излезе много по-скъпо, ако Селскостопанска академия бъде доведена до закриване.

 

Можете ли да предприемете някакви стъпки и какви?
С вързани ръце сме. Бюджетът на ССА се формира от държавни субсидии и от собствени приходи. За 2014 г. имаме заложени 10 млн. лв. от собствени приходи. Ние можем да направим 15 млн., дори 20 млн. лв. собствени приходи. Направихме предложение именно на базата на свръхприходите, които можем да реализираме, да ни бъде коригиран бюджетът. Така, обаче, попадаме в парадокс, защото академията е свързана с системата СЕБРА, чрез която всички средства влизат в държавния бюджет. На практика държавната субсидия и собствените приходи на ССА са като скачени съдове – ако увеличаваме собствените си приходи, автоматично се намалява държавната субсидия. Само че тук има другият парадокс – колкото и да увеличаваме собствените си приходи, не можем да ползваме тези пари за академията и за институтите, защото те веднага влизат в бюджета. В тази връзка ние продължаваме да настояваме за самостоятелен бюджет на Селскостопанска академия, защото това ще ни позволи да разполагаме със средствата, които изкараме.

 

Ако все пак Законът бъде приет в скоро време, ще се променят ли нещата?
Дори да бъде приет Законът на Селскостопанска академия с разписан в него автономен бюджет за академията, то това не може да стане в тази финансова година, а най-рано от следващата. Смятам, обаче, че би могло още сега да се направи така, че институтите да работят нормално. Ние сме готови да преизпълним заложените собствени приходи, но настояваме за корекция на бюджета. Ние сами ще изработим тези пари, не искаме държавата да ощети някой друг, но искаме да можем да работим. В тази ситуация не можем да работим. Не можем да приемем и вариант съкращения, защото това означава унищожение на аграрната наука. На санитарния минимум са всички научни институти от състава на ССА. Всяко по-нататъшно съкращение ще доведе или до закриване на цели дейности или на звена в тези институти.

 

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!