С извънредните субсидии за сектор „Животновъдство“, определени от Европейската комисия за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС, Земеделското министерство цели да подпомогне малките и средните стопанства, тъй като те са най-уязвими в кризисни ситуации. Това коментира пред телевизия Европа земеделският министър Десислава Танева. 
 
Министърът посочи още, че при разпределението на 6 млн. евро Управителният съвет на ДФЗ е взел решение за поставяне на таван за броя животни, които ще бъдат подпомогнати, а именно: 
[news]
Подпомагане ще се отпуска за овце майки и кози майки над 50 до 500 животно в стопанство, както и на до 200 крави и биволи в стопанство. 
 
Фермер.БГ припомня, че на свое заседание Управителният съвет на ДФЗ взе решение допълнителната помощ от ЕК в размер на малко над 6 млн. евро (11 742 820 лв.) по временната извънредна помощ, определена от Европейската комисия за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко, да се разпредели в 4 схеми.
 
За фермерите, отглеждащи крави, помощта е на обща стойност 9 918 375 лв., като те ще бъдат подкрепени в две схеми. Първата Схема „Подпомагане на база реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби на мляко през квотния период 2014/2015 г.“ е с бюджет от 5 447 975 лв. Втората схема е за подпомагане на брой млечни крави в стопанство, по която се разпределя финансов ресурс в размер на 4 470 400 лв..
 
Стопаните, оглеждащи овце-майки и/или кози-майки, ще получат подпомагане по Схема 3 „Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството“, която е с бюджет от 1 541 165 лв..
 
Четвъртата Схема „Подпомагане на брой биволици в стопанството“ ще подкрепи фермерите с биволици, за които са предвидени средства в размер на 283 280 лв.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!