Цените на домати в ЕС достигаха през февруари-март 2018 г. най-ниските си нива за последните пет години - 0.86-0.87 евро/кг, но предстои поскъпване във връзка с наближаващите Великденски празници.
 
 
Причините за конюнктурния спад на цените са в благоприятното време, което не донесе допълнителен стрес за производителите, коментира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
Предвижданията на ЕК за общото производство на домати в ЕС през 2018 г. е за 17.9 млн. т, което е с 2% под нивото от 2017 г. Очаква се в следващите месеци производството да бъде под нивата от предходната година, което ще поддържа цените по-високо от тези през същия период на 2017 г.
 
По предварителни прогнози на САРА, общото вътрешно потребление на домати през 2018 г. ще достигне 193 хил. т. Вносът може да надвиши 66 хил. т. Предвижданията са за преработените количества домати да достигнат 42 хил. т, а 151 хил. т  ще бъдат за прясна консумация, отбелязва месечният бюлетин на Центъра.
 
Изкупните цени при доматите през 2018 г. се очаква да бъдат средно около 1.20 лв./кг за оранжерийните и 0.68 лв./кг за полските.
 
Източник: CAPA
 
Общото вътрешно потребление на краставици по оценки на САРА през 2018 г. ще достигне 71 хил. т. Вносът може да надвиши 18 хил. т. Предвижданията са прясната консумация да бъде 70 хил. т, а преработените количества краставици ще бъдат малко над 1 хил. т.
Изкупните цени през 2018 г. се очаква да бъдат средно около 1.10 лв./кг за оранжерийните краставици и 0.69 лв./кг за полските.
 
Общото вътрешно потребление на чушки през 2018 г. ще приближи 96 хил. т. Вносът може да надвиши 25 хил. т. Потреблението на чушки в преработено състояние се очаква да се приближи 28 хил. т, а 68 хил. т ще бъдат за прясна консумация.
Средните изкупни цени при чушките през 2018 г. се очаква да бъдат около 0.70 лв./кг.
 
Световен лидер по отношение на произведените количества при зеленчуците са доматите - 170 млн. т, следват лук - 95 млн. т, краставици - 80 млн. т, пиперът е на седмо място - 40 млн. т, показват данни на Рабобанк за миналата година.
 
Източник: CAPA
 
Доматите съставляват 22% от търгуваните количества, докато пиперът е на второ място с дял от 12%, а износните количества на краставици възлизат на 6%. 
 
Цените на краставиците в началото на март 2018 г. паднаха в сравнение с предходния месец до 1.0-1.2 евро/кг на Източноевропейските пазари. Заради застудяването и наближаващите Великденски празници, цените постепенно растат и вече се предлагат на 1.0-1.4 евро/кг.
 
Лошото време от края на февруари и през март се отразява на оранжерийното производство с пораженията върху конструкциите и щети върху реколтата. Очаква се от края на март до първите 10 дни на април цените на основните зеленчуци да се покачат с 10-15% в сравнение с началото на март 2018 г.
 
Източник: CAPA
 
Турция бележи осезаем прогрес в зеленчукопроизводството. За периода 2004-2017 г. производството на оранжерийна продукция нараства с 67%. Най-сериозно е увеличението при доматите - от 2 млн. тона на 3.8 млн. тона, следвани от краставиците - от 940 хил. тона до 1.1 млн. тона.
 
Последните световни тенденции е за ограничаване на скъпите стъклени оранжерийни конструкции. В момента в света само 9% са стъклени оранжерии. Най-висок е делът в Германия – 80%, Холандия – 90%, САЩ – 40%., докато в Гърция, Израел и Йордания – по 5%. В България около 48% са декларирани като стъклени конструкции.
 
Наблюдателите в сектора обърнаха внимание на работата на ХІІІ Народен конгрес в Китай. На него се поставиха основните приоритети пред китайското земеделие да обезпечи хранителната сигурност, като основно това трябва да стане чрез намаляване използването на химикали и изкуствени торове и повишаване ефективността. Това трябва да се постигне с нови технологии, повече знание сред фермерите и използване на повече биологични препарати и торове.
 
За последните 30 години Китай отбелязва най-големия световен икономически ръст при БВП от 200 долара на човек от населението през 80-те години на ХХ век на 8 100 долара през 2016 г. Китай изнася значително количество зеленчуци, което се оценява на 25 млрд. долара, но внася такава продукция за 62 млрд. долара, показват данни на Световна банка.