Расте производството на месо и мляко в ЕС, докато реколтата от житни и маслодайни култури тази година ще бъде по-ниска от средната, вследствие на сушата в различни райони на цяла Европа.
 
 
Това са някои от заключенията в най-новия доклад за краткосрочните перспективи пред пазарите на селскостопанска продукция в ЕС, публикуван от Европейската комисия на 5 юли.
 
Общото производство на зърнени култури в ЕС за 2018/2019 г. се очаква да бъде 299,3 млн. тона или с 2,5% по-малко в сравнение с предишната стопанска година, глади една от прогнозите. Новата реколта от мека и твърда пшеница се очаква да спадне съответно с 3% и 5% на годишна база. 
 
Експертите отбелязват, че за царевицата е все още рано да се прогнозират добивите, тъй като културата се развива по-късно. Увеличението на площите с царевица обаче предполага, че за трета поредна година реколтата ще бъде близо 64 млн. тона.
 
Запасите от зърнени култури в ЕС и по света са достатъчни, смятат експертите на ЕК. Те отчитат силно търсене в глобален мащаб, но въпреки това е твърде рано да се очаква чувствително повишение на цените на зърнените култури на международните пазари. Производството на маслодайни семена в ЕС ще се понижи с 4,6% в сравнение с миналата година до 301,9 млн. тона, гласи прогноза в доклада.
 
Реколтата от домати в ЕС се очаква да спадне от 18,5 млн. тона през 2017 г. на 17,1 млн. тона през 2018 г. Производството на праскови и нектарини в ЕС ще намалее в сравнение с 2017 г. от 4,3 млн. тона на 3,8 млн. тона през 2018 г.
 
 
Продължава оживлението в сектора на млякото и млечните продукти. Поради неблагоприятните метеорологични условия, обаче, увеличаването на производството на мляко в ЕС продължава с по-бавни темпове. Очаква се то да нарасне от 165,6 млн. тона през 2017 г. на 167,2 млн. тона през тази година.
 
За сектора на месото в ЕС през това лято се наблюдават по-големи наличности. Очакванията са производството да се повиши от 47,1 млн. тона през миналата година на 47,7 млн. тона през тази, като резултат от минимален ръст на потреблението.
 
Вносът на птиче месо намалява главно поради намаление на доставките от Бразилия. Цените в ЕС на тази продукция показват тенденция към повишение, тъй като се увеличава делът на европейските производители на пазара.
 
Производството на телешко и говеждо месо отбелязва леко увеличение. При свинското месо се наблюдава увеличаване на предлагането, което не може да се поеме от износа и това води до спад на цените.