След унищожаването на 119 птици, открити в транспорт, превозващ нелегално животни и птици, Областната дирекция по безопасността на храните - София град предостави за изследване от Националната референтна лаборатория по инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците проби от евтаназираните екземпляри.
 
 
Първоначалните изследвания са доказали наличие на птичи грип в две от птиците – лебед и патица. Окончателните резултати за щама на заболяването ще бъдат оповестени до дни, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). 
 
По Закона за ветеринарно-медицинската дейност Зоопарк София е поставен под карантина.
 
В тази връзка изпълнителният директор на агенцията разпореди директорът на ОДБХ– София-град да наложи възбрана за придвижване на птици от и към Зоологическа градина- София.
 
Също така да се наложи възбрана на придвижване на яйца, фуражи за птици, отпадъци, тор от птици, оборудване, използвано в обекта и имащо досег с птици от Зоологическа градина- София.
 
Освен това е разпоредено затваряне и отглеждане на закрито по стада на видовете птици, за които това е възможно, с цел предотвратяване на контакта с диви птици; засилване на мерките за биосигурност и съхранение на всички фуражи за изхранване на птици на закрито; организиране на клинични прегледи на птиците, намиращи се в Зоологическа градина- София; организиране на вземане на фекални проби от всички волиери и помещения, в които се отглеждат птици в обекта; Налагане на забрана за достъп на външни лица до Зоологическа градина- София.