С почти 20% се е увеличило производството на имитиращи продукти, съдържащи краве мляко за времето между януари и април тази година в сравнения със същия период на 2023 г.

Фермери, ако имате спрени субсидии заради Модул “Мляко”, подайте жалба в БАБХ

 

От информационното табло Мляко и млечни продукти, което е обновено на 10 юни, става ясно, че за първите 4 месеца на годината от млечните храни с растителни масла са произведени 4 365 тона, а през предходната година количеството на саламурените и чедеризирани имитиращи продукти е било 3634 тона. 

Ръст има при производството на пресни и кисели млека, както и при сметаната. Най-голям спад се отчита при маслото, където намалението е с 27%, спад има и при производството на сирена от краве мляко, както и от други млека. 

Въпреки, че сме традиционен производител на млечни продукти, в страната ни се внасят доста млечни продукти. При сирената и изварата през 2023 г. сме получили 10 574 тона от Германия, 6 921 тона от Полша и 6 475 тона от Нидерландия, както и още 13 617 тона, в които сериозен дял заемат млечните продукти от Италия, Румъния и Белгия.  
Вносът на млечни продукти и на непреработено мляко директно се отразява на родното производство, което се свива под натиска на ниските изкупни цени, наложени от изкупвачите на мляко. 

За последните три години – от 2021 до 2023 г., общото производство е намаляло с почти 150 000 хил.л и от 924 980 хил.л се е свило на 791 757 хил.л през миналата година. Няма категория мляко, която да не е белязана със спад в производството. 

Четете още: Избори, климат и забрана за внос движат цените на зърното

 

От данните става ясно, че изкупна цена на млякото у нас през миналия месец е под средното ниво за всички страни от Общността. Това е официалната статистика на Европейската комисия, но не е нужно да се ходи до Брюксел, за да се разбере реалната картина. 


Производителите ни получават тук между 70 и 60 стотинки за литър мляко и постоянно са под натиск от мандрите, тъй като вносната суровина идва от Украйна на по-ниски цени. Преминало веднъж границата на Европейския съюз, украинското мляко, доставено до нас е предмет на вътрешнообщностна доставка и трудно може да се докаже неговият реален произход.