Единичната ставка по интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ се прогнозира за бъде около 107,59 евро/ха, или 210,32 лв./ха. Това ще се случи през първата година на прилагането й, тоест през 2023 г., посочват от Министерството на земеделието в своя бюлетин за ОСП.

Какви са най-големите ви трудности като земеделски производители в момента?

Интервенцията в новия програмен период 2023-2027 представлява допълнително финансово подпомагане за първите 30 ха на земеделските стопанства с максимален размер до 600 ха. За сравнение в момента липсва ограничение в големината на стопанството.

В обхвата на подпомагането се включват всички малки и средни земеделски производители в сектора на плодовете и зеленчуците и в сектора на житните, маслодайните и протеиновите култури.

Междувременно стопаните, кандидатствали за Кампания 2021, би трябвало да очакват парите си по Схемата за преразпределително плащане (СПП) между 20 и 31 март. За сравнение миналата година ставката беше 150,80 лв./ха за първите до 30 ха. Самото плащане тогава беше направено на 23 март 2021 г., когато 54 641 фермери получиха общо 112 952 848 лв.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg