Откакто на 21 юли държавните глави постигнаха съгласие за Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за следващите 7 години, част от която е и бюджетът за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), страстите не се успокоиха, а напротив. Дойде ред на многото анализи, сравнения, изчисления.

Министерството: Средното плащане на площ ще достигне 219 евро/ха

От Министерството на земеделието обясниха, че в рамките на ОСП България ще има достъп до над 7 млрд. евро – над 5 млрд. евро за директни плащания за земеделските производители и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони. 

От там обаче уточниха, че споразумението, постигнато на Европейския съвет, е по цени 2018 г. и че изчисленията ще бъдат финализирани, след като окончателно получим разбивките за отделните държави членки.

Улисани в числа, сравнения и анализи след Европейския съвет, има две много важни новини, за които обаче никой в земеделския бранш не говори, алармира юристът и агроанализатор Пламен Абровски.

„В рамките на преговорите България е получила 200 млн. евро за кохезия, но нищо допълнително за земеделие. Няма как да се сравняваме с Германия, която и за кохезия, и за земеделие е получила по 650 млн. евро, но можем да видим какво са получили другите. Само за сравнение, една Белгия, където средното рентно плащане е 366 евро/ха, освен 200 млн. евро за кохезия е договорила и допълнителни 100 млн. евро за земеделие.

Тези средства са извън договорения бюджет на Белгия. Това е един допълнителен бонус, който тя за разлика от България е договорила. Като Белгия не е единствената - такива бонуси има за Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватска, Италия, Кипър, Малта, Австрия, Словакия, Словения, Португалия и Финландия“, коментира експертът.

Втората новост в ОСП след 2020 е, че таваните на плащания ще са доброволни. Ако се налагат, те ще са само за базовото плащане (СЕПП) над 100 000 евро, като земеделски стопани ще могат да приспаднат разходите си за труд. 

„Тук въпросите също са много – като се започне от това, дали в България ще има таван, и се стигне до това, дали налагането на таван ще намали конкурентоспособността на българското зърнопроизводство и на земеделието ни като цяло“, продължава Абровски.

По негови думи има и други интересни неща в Заключенията на Европейския съвет, но те пряко касаят повече администрацията отколкото земеделските стопани. Повече за тях може да прочетете ТУК.

Пламен Абровски може да чуете и на живо на 30 юли, когато експертът ще вземе участие в уебинара „Преходен период на новата ОСП и бюджетът за финансиране на фермерите“. Той ще даде отговори на важни за фермерите въпроси, като какво ще получи България от бюджета на новата ОСП и повече или по-малко ще са парите за земеделските производители.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.