Изцяло онлайн ползват еднодневните трудови договори земеделските производители в Добричко, информират от регионалното звено на Инспекцията по труда, като припомнят, че те вече могат да се заявяват и за 4-часов работен ден.
 
 
Условията важат за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
 
Инспекторите по труда следят засилено спазването на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“, тъй като тя е рискова по възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа.
 
 
През месец юни от дирекция „Инспекция по труда” Добрич са извършили 130 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, ресторанти, селско стопанство и строителство. Осем са по постъпили жалби срещу некоректни работодатели, пише dariknews.bg. 
 
Установени са общо 755 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 203 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 552 броя.
 
Предприети са принудителни административни мерки, съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения.