Капризите на времето през второто тримесечие на тази година намалиха производството на пролетни култури, но за доматите сезонът се очертава като много успешен.
 
 
Средният добив на домати тази година е 3 073 кг/декар или почти двойно (с 98%) по-висок от отчетения по същото време на миналата година, стана ясно от седмичния анализ на състоянието на основните земеделски култури, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Засадените с домати площи тази пролет са 38 217 декара, като спрямо миналата година се увеличават с 9%. Дъждовното и хладно за сезона време забавя прибирането на реколтата – събрана е продукцията от едва 6 355 декара или с 12% по-малко на годишна база.
Независимо от това добитата продукция е със 74% повече, като достигна 19 530 тона по данни от края на миналата седмица.
 
Увеличение на средните добиви е отчетено също при картофите и пипера, но спрямо миналата година ръстът е минимален.
 
                                Реколта от основни пролетни култури - юли 2018 г.
Източник: МЗХГ
 
Продукцията от декар картофи сега е средно 1 581 тона или с 2,5% повече на годишна база. От засадените 100 025 декара вече е прибрана реколтата от 23 522 декара. Добити са 37 186 тона картофи – с 26% повече в сравнение със същия период на миналата година.
 
Площите, заети с пипер, са 27 528 декара, колкото са били и през 2017 г. Средният добив се е увеличил с 1% до 656 кг/декар, като прибирането на реколтата започна по-рано и протича с изпреварващи темпове.
 
Годината се очертава като по-слаба за дините, но по-добра за производството на пъпеши, показват още данните на министерството.