Фермерите в Силистренско започнаха сеитбата на пшеницата и ечемика с добър темп,  показват на Областната дирекция по земеделие.
 
 
Засети са първите 79 300 декара с пшеница и 4 410 декара с ечемик, както и 57 750 декара със зимна маслодайна рапица, съобщи БТА. През миналата година стопаните в Силистренско са засели над 95 000 декара зимна маслодайна рапица, повече от 450 000 декара пшеница и над 38 000 декара ечемик.
 
Продължава прибирането на слънчогледа, като средният добив в региона е 279 кг от декар. Стойността е по-висока от средната, отчетена за страната – 257 кг/декар. При царевицата средният добив е 614 кг/декар, а средният за страната е 756 кг/декар.
 
По данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) до края на септември е извършена предсеитбена подготовка на 5,2 млн. декара и дълбока оран на близо 2,3 млн. декара. Година по-рано обработените площи са били по-малки – съответно 4,7 млн. дка и близо 2 млн. декара.
 
В сравнение със същия период на 2017 г., обаче, засетите площи с ечемик, пшеница и ръж изостават с между 17,8% и 39%, докато при маслодайната рапица се наблюдава увеличение с 2,1%, а при тритикалето - с 9,5%.