До края на годината очакваме и трите SWOT анализа по Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 за България да бъдат готови. Тогава ще започнем да изготвяме и стратегическия план за страната ни. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева пред журналисти във Велико Търново.

ОСП след 2020: Дори и без преходна национална помощ - продължаваме подкрепата в животновъдството

“За да продължим нататък с изготвянето на националния стратегически план трябва да имаме финално приемане на регламентите за ОСП, а те пък са след гласуването на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г. ”, добави Танева.

Тя подчерта, че България иска да се запази бюджета по ОСП, за по-силна външна конвергенция на директните плащания.

“Искаме 15-те % намаление на бюджета по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) да бъде компенсиран с решение общините над 30 000 еквивалент жители да се подкрепят за публични интервенции от „Региони в растеж”.”, обясни земеделският министър.

По думите й земеделското министерство вече е разговаряло с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.