Днес, 1 декември, е срокът, в който земеделските стопани, кандидатствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук), трябва да предоставят в съответната областна дирекция на Фонда сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук, съобщиха от ДФЗ. Изискването е записано в разпоредбите на чл. 17, ал. 2 на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!