До днес,16 декември Агенцията по лозата и виното издава сметки за придобиване на право на засаждане от Национален резерв. Плащания по закупуване на права на засаждане от Национален резерв ще се приемат до 28 декември 2015 г. 
[news]
От 1 януари 2016 г., България няма да разполага с права на засаждане от Национален резерв, припомнят от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Предвид последната реформа в сектор вино на ниво ЕС, от 2016 г., всяка държава-членка ще може да предоставя всяка година, до 2030 г., разрешение за право на засаждане на винени лозя в размер до 1% от действителния производствен потенциал (действително засадените площи с винени лозя).  
 
Според новата схема за разрешителни за лозови насаждения от 01 януари 2016 г., производителите няма да могат да участват за създаване на нови лозя по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018 г.
 
ИАЛВ апелира производителите да се възползват от възможността за закупуване на права на засаждане от Националния резерв до края на 2015 г. След този период тези права няма да могат да бъдат трансферирани, преотстъпвани или търгувани. При закупени права за засаждане от Национален резерв до края 2015 г., производителите ще могат да се възползват да засадят нови лозя по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ от Националната програма, до края на програмния период, а именно до 2018 г. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!