До 29 януари (петък)  е срокът, в който производителите със закупени млечни квоти, трябва да преведат дължимите суми в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателната агенция, съобщават от фонда. Според информацията в края на миналата година са изпратени уведомителни писма до всички 131 одобрени да закупят квота производители, които трябва „да се издължат” в едномесечен срок.

В уведомителното писмо е посочена банкова сметка на ДФ „Земеделие”, по която трябва да се извършва превода на дължимите суми. До момента е извършен превод от 99 от одобрените лица, което води до забавяне на изплащането на сумите на производителите на мляко, чийто заявления за  продажба на млечни квоти също са одобрени.

В случай, че по някоя от одобрените заявки за закупуване не се извърши превод на дължимата сума, свободните количества ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ "Земеделие", с определен минимален срок за подаване на заявление за закупуване. Ако тези количества не бъдат закупени, те остават притежание на този, който ги продава, като 5-те %, съгласно нормативната база няма да му бъдат възобновени ( това са количествата, удържани в полза на Национален резерв).
 
От ДФЗ съобщават още, че на всички одобрени за продажба на квота производители ще бъде извършена проверка на място, веднага след извършване на превода на сумите и след издаване на удостоверенията за продадените количества.
 
Съгласно националното законодателство в България се прилага покупко – продажбата на квоти на фиксирани цени, които се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. За квотната  2009 - 2010 утвърдената фиксирана цена е 0.10 лв. за килограм краве мляко с масленост 3,8 %.