Европейското селско стопанство към 2050 г. ще може напълно да се откаже от пестицидите. За тази възможност съобщиха учените Пиер-Мари Обер и Ксавие По от Института за устойчиво развитие и международни отношения  по време на конференция в Париж, информира EURActiv.

Внимание: Изтичат сроковете за употреба на пет препарата

Ние представяме алтернативен сценарий, който може да доведе до едромащабна трансформация на селското стопанство, казва Пиер-Мари Обер. Той пояснява, че в момента се водят дебати за бъдещото на земеделието поради невъзможността да се съвместява ръстa на земеделското производство и понижаване на въздействието върху климата и биоразнообразието.

За целта, казва Пиер-Мари Обер, трябва да си зададем въпроса: какво им трябва на европейците за здравословно и стабилно хранене и какви земеделски модели съществуват за реализирането на тази цел?

Поради това изследванията на учените са се фокусирали върху установяване на влиянието на съвременно хранене върху здравето на европейците. Те допълват, че болестите, свързани с храненето, се разпространяват със застрашителни темпове.
 
В свое изследване Пиер-Мари Обер и Ксавие По посочват, че в Европа не само се произвежда прекалено много храна, но и се консумира прекалено много. Самото хранене на свой ред не е балансирано – не отговаря на препоръките на Европейската организация по безопасност на храненето и Световната здравна организация.

Сценариите за възстановяване на баланса в храненето на европейците предвижда повече зърнени храни, плодове и зеленчуци, протеини, по-малко месо, яйца, риба и млечни храни.

Освен това нашето изследване показва, че европейците до 2050 г. може да бъдат изхранени и без използването на пестициди, като по този начин ще бъдат намалени генерираните парникови газове с 40% и ще бъде възстановено биоразнообразието, казва Пиер-Мари Обер. Това е постижимо чрез отказ от пестициди и внедряване на „зелени“ аграрни технологии, сред които сеитбооборот, торене и използването на екологична инфраструктура – например живи плетове, дървета, ниски стени и др.
 
Сценарият на учените предвижда още понижаване на производителността с 10-50% в зависимост от отглежданата култура.

Авторите на изследването допълват, че това ще провокира намаляване на доходите на фермите, но същевременно ще орежат разходите за пестициди. Според тях при това развитие на ситуацията потенциалът за износ на зърнени храни, млечна продукция и вино няма да бъде ощетен.