До 2020 г. 1100 млечни ферми във Финландия ще прекратят работа. Според същите изчисления до 2025 г. по три ферми дневно ще излизат от бизнеса поради различни причини, съобщава изданието inosmi.ru.

БАБХ: Спасихме от чумата 2 милиона овце и кози

Оскъдната реколта, загубите и песимистичното настроение сред фермерите се отразяват на състоянието на финландските стопанства. Сушата дава своя принос. Рентабилността на фермите многократно намаля, което от своя страна доведе до загуби в различни сфери: отглеждане на култури, управление на млечни ферми, производство на месо, отглеждане на птици и оранжерийно производство.

Разбира се, във всяко едно направление има и рентабилни предприятия. Обикновено такива изключения са именно големите ферми, казва Арто Латукка, шеф на отдел изследователски програми в Центъра за природни ресурси на Финландия. Центърът съставя прогнози за структурните изменения в земеделието. Прогнозите се базират на данни за рентабилността на частните ферми и данни от регистъра на земеделските стопанства.

Средната заплата на фермера на час – по-малко от 4 евро

Центърът за природни ресурси определя земеделието като рентабилно, ако то на първо място носи достатъчно печалба. Второ, ако предприемачът получава същата почасова заплата, каквато и работниците в селскостопанската сфера.

Целта е 15 евро на час. От тази сума земеделските предприемачи средно получават ¼, т.е. заплащането им на час е по-малко от 4 евро, разказва Арто Латукка.

Според отчетите на Центъра кризата с рентабилността в момента е най-сериозна в млечния сектор. По разчети на Латукка 1100 млечни ферми ще прекратят производството на мляко до 2020 г. Това означава, че в близките две години ще преустановят работа 16,5% от млечните ферми в страната.

Ниина Суорса, шеф на отдел проекти в Централния съюз на производителите в селското и горското стопанство на Финландия, предлага да се гарантира помощ на фермерите, които вече нямат сили да се справят с трудностите в сектора.Земеделците чакат подходящия момент, в който да прекратят производството. Суорса казва, че много ферми вече са хлопнали врати през пролетта.

От май до средата на юни всяка седмица при мен идваха средно по 4 съобщения за прекратяване на работа на ферми. Сега това темпо леко е намаляло, казва тя.

Основните причини за закриването на ферми – нерентабилност и угнетеност

Нерентабилността е основната причина млечни ферми да спират работа. Преди няколко години Русия наложи санкции, които удариха сериозно износа на млечна продукция от Финландия. Цените на производителите на мляко се понижиха, а разходите за торове и енергия скочиха.Поради тези причини много ферми задлъжняха.

Има и други причини финландските ферми да преустановяват работа. Те са буквално заритани от проблеми, свързани с рентабилността, което става причина за възникването на криза в семействата на производителите.

Много фермери преживяват сериозни лични драми, депресия, чувстват угнетеност. Поради това често възникват проблеми в семействата им и посягат към алкохола.

Всички тези трудности влошиха работоспособността на местните фермери. Проучвания на предприемачи сочат, че психологическите проблеми и саморазрушителните мисли на мнозина са ежедневност.

До 2025 г. ще бъдат закрити 1/3 от фермите в страната

Прогнозата на Центъра за природни ресурси във Финландия, свързана с промените в земеделието, разглежда периода до 2025 г. Това означава, че около 1/3 от фермите ще затворят.

В момента във Финландия има около 45 000 ферми, а към 2025 г. се очаква да са останали 37 124. През следващите 7 години всеки ден ще хлопват врати 3 ферми.

Най-силно в тази ситуация ще пострада животновъдството. Единственият печеливш ще бъде сектор зърнени култури. Засетите площи постоянно се увеличават. Фермите, отказали се от млечното производство, ще се пренасочат към производството на зърно.