Министерство на земеделието и храните обяви обществена поръчка на стойност 10 740 000 лв. с ДДС за въздушно заснемане на територията на България. Заснемането е по изискване на Европейския съюз и е свързано с директните плащания, които земеделските производители получават. 
 
Аерозаснемането ще се извърши на четири етапа от 2016 до 2019 г., а картите, които бъдат изработени ще позволят актуализация на информационните масиви и на още няколко министерства  на вътрешните работи, на отбраната и на регионалното развитие. 
 
През всяка от следващите четири години ще се заснема по около ¼ от общата територия на България, която е 110 994 кв. км, според заданието на обществената поръчка. 
Заснемането ще се извърши през летните месеци.
 
Първо, през 2016 г. ще бъде заснета територията от границата със Сърбия до Черно море, на юг от Стара планина (Преходна област). През 2017 г. ще се заснема южната част на България до границата с Гърция и Турция (Рило-Родопска област). През 2018 г. ще се заснема територията на север от Стара планина (Старопланинска област), а през лятото на 2019 г. и най-северната част на страната по границата с Румъния (Дунавска равнина). 
 
Срокът за подаване на документи за участие в процедурата е 2 ноември, а критерият за избор на изпълнител е предложена "най-ниска цена".
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!