Съветът на европейските министри по земеделие прие на днешното си заседание регламент за промотиране и реклама на селскостопанска продукция на вътрешноевропейския пазар и в трети страни, съобщиха за Фермер.БГ източници, присъстващи на заседанието в Люксембург.
 
Регламентът подновява правната рамка за насърчаване на европейските селскостопански продукти на вътрешния пазар и в трети страни в контекста на изключително конкурентната среда в Европа в момента.
 
За да се подчертае значението на промотирането на агропродуктите с оглед повишаване на конкурентоспособността на европейското земеделие и храни в света, ще има постепенно, но значително увеличение на бюджета - от 61,5 милиона евро за 2013 г. до 200 милиона евро през 2020 г.
 
Единствено делегациите на Обединеното кралство, Холандия и Швеция гласуваха против регламента.
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!