От 100 до 20 000 лева ще бъдат глобявани земеделски производители на  територията на община Балчик, които не спазват изискванията за пожарна безопасност по време на жътвената кампания. 
 
Кметът на Общината издаде заповед, според която земеделците трябва да представят в районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Балчик схема с разположението на засетите масиви със зърнено-житни култури.
 
Стопаните трябва да създадат организация за опазване на посевите, фуражите и стърнищата, както и да предвидят техника за пожаропредпазни и гасителни дейности. 
 
Полетата от над 100 декара трябва да са отделени с пожарозащитни ивици, широки най-малко 6 метра, разделящи ги от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, както и други съоръжения като газопроводи, бензиностанции, електропроводи. Кметовете по селата трябва да запознаят всички земеделски стопани с разпоредбите за забраната за изгаряне на стърнища и растителни остатъци. 
 
Глобата при констатиране на нарушения е от 100 до 6000 лв. за физически лица, от 1000 до 20 000 лв. за юридически. По време на жътвената кампания е нужно да бъде осигурено денонощно дежурство на телефонен пост. Заповедта забранява още пушенето и огневите работи най-малко на 50 метра от посеви, горски насаждения, пожароопасни обекти и леснозапалими материали.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!