До 15 февруари земеделските стопани трябва да платят всички площи, известни като “бели петна” в землищата, чиито собственици до този момент не са потърсили. В същия срок изтича и регистрацията на правните основания върху земите за Кампания 2016.
[news]

При подписването на доброволните споразумения тези бели петна се разпределят пропорционално на терена, който всеки земеделец притежава или обработва под наем. Ако например в дадено землище земеделецът обработва 1000 декара собствена или наета земя, а съседът му има 7000 дка, то първият ще получите седем пъти по-малко бели петна от общия процент в съответното землище.
 
В случай обаче, че не е платена определената от кмета рента за тези петна през предишната година, то за тазгодишната кампания тази земя ще бъде отнета.
 
Промените бяха заложени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи