До 1-ви декември земеделските производители с установени застъпвания за кампания 2014 трябва да представят в ОД на Държавен фонд „Земеделие“ документи за правно основание за ползване на земята -  нотариален акт, договор за наем или аренда, решение на общинските служби по земеделие, споразумения по чл. 37, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и др. 
 
От Държавен фонд Земеделие съобщават, че на всички бенефициенти са изпратени уведомителни писма за установените застъпвания. В случай, че писмото не е получено от адресата и в съответната ОД на ДФЗ няма данни за връчване, кандидатите, след извършена проверка в системата за индивидуална справка, биха могли да предоставят документи, доказващи правото на ползване на земите. 

Земеделските производители биха могли да направят проверка за наличието на двойно заявени площи и размера им на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в секция „Системата за индивидуална справка по Директни плащания" - http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012. 

Съгласно чл. 17, ал 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, кандидатите за подпомагане са длъжни да се явят за разрешаване на застъпванията в срок до 20 работни дни от получаване на уведомителните писма, но не по-късно от 1 декември в годината на кандидатстване. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!