ДНК лабораторията към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството съдейства на фермерите, които искат да получат достоверност за произхода на бащите. Теодора Чуртова, старши експерт „Генетична лаборатория“ и „Станция за изкуствено осеменяване“, разказва в детайли механизма на работа пред Фермер.БГ.
 
 
„Първоначално цялата информация, необходима за съответното животно, което ще бъде анализирано, се завежда в лабораторен дневник. Това е първата стъпка за анализ на една проба. Пристъпва се към работа с автоматизиран робот, с чиято помощ могат да бъдат изолирани ДНК, РНК, протеини, вируси. Уредът е снабден с различни протоколи за работа според материала, от който се извлича ДНК – косми, сперма, кръв. Работи се със стерилни филтърни накрайници, за да се запази чистотата на пробите“, обяснява Чуртова.
 
След получаването на ДНК, тя трябва да бъде измерена чрез фотометър, за да се разбере каква е концентрацията на добива в пробата. Получените резултати трябва да бъдат проверени дали са достоверни чрез агарозен гел електрофореза.
 
 
„ДНК е отрицателно заредена и чрез пускането на ток тя се движи от минус към плюс. След като един час тече ток и гелът се е придвижил с 2 см, той се прехвърля в система, която го облъчва с ултравиолетова светлина. Крайният резултат е видим на снимки. Всяка една ямка, в която сме сложили ДНК, свети с различна сила. Колкото по-интензивно свети тя, толкова по-висока е концентрацията на ДНК“, казва старши експертът. 
 
Следващият етап от анализа е изравняване на интензитета на ДНК. Всички ДНК-и трябва да бъдат разредени до концентрация от 3 нанограма.
 
„ДНК-ите, които ще анализираме, се накапват на плаки. На тях може да се анализират едновременно 96 проби. Стартира се програма на работа, която се състои от 30 цикъла. Те протичат за час и половина – два. Следва намножаване на ДНК и свързване с 12 специфични маркера, които ще анализираме“, продължава Чуртова. 
 
Към продукта, който се е получил след намножаването, се добавят реагенти и се пристъпва към последния етап – работа със секвенатор. 
 
„Той е 8-капилярен под формата на 8 иглички. Готовата плака се поставя на масичката на анализатора. Всеки един от 12-те маркера е представен от два пика. Крайният резултат се анализира и така се доказва произходът на животните под селекционен контрол,“ обобщи старши експертът.
 
 
Директорът на ИАСРЖ също коментира пред Фермер.БГ:
 
„Това е най-доброто, сътворено към момента, за доказване произхода на животните. Селекцията започва от доказателство на произхода и от идентификацията. Тогава говорим за контрол на продуктивни качества, за преценки, по собствена продуктивност, по потомство. Трябва да сме сигурни в идентичността на животното и тогава вече да говорим за организиран селекционен процес,“ обясни директорът. 
 
Работата на лабораторията и Изпълнителната агенция става чрез развъдните организации. 
 
„Развъдните организации са тези структури, които отговарят за произхода на животните. Те водят племенната документация, племенните книги, зоотехническите сертификати. И чрез тях извършваме този контрол,“ каза Йорданов.
 
Тази година тези изследвания са за сметка на Държавен фонд „Земеделие“, който е осигурил финансов ресурс, за да може дейността да стартира. 
 
„Такава лаборатория в България сме имали, но не на ДНК основа, а на кръвно-групови фактори. Преди доста години тя спря да функционира и по съвместен проект сега направихме нещо, което е много добро за България. Днешната ДНК лаборатория не е специализирана само за говедовъдство. Планираме през 2019 г. да започнем да работим и с овцевъдството,“ обясни директорът.