Дневните договори в агросектора ще се регистрират изцяло онлайн, съобщи инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА Главна инспекция по труда, пред социалните партньори, по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
[news]

По този начин от Агенцията смятат да решат един от проблемите, поставени от земеделските стопани при прилагане на еднодневните договори – желанието им да се създаде възможност за намаляване на времетраенето и човешкия ресурс за регистриране на еднодневните договори.
 
От Инспекцията по труда са разработили проект, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за изграждане на специален информационен продукт. Той ще позволи договорите да се регистрират изцяло онлайн, дори в неработно време, както и да се генерират многократно данните на работник, с когото вече е сключван еднодневен договор от съответния работодател. 
 
Проектът вече е одобрен от Комитета за наблюдение, предстои подписването на договор. Изграждането на системата ще бъде в рамките на около 4 месеца след подписването на договора.